PROimpact on järjestänyt Työhyvinvoinnin TulosFoorumia vuodesta 2012. Liiketoiminta- ja HR-johdolle suunnatuissa seminaareissa keskustellaan työhyvinvoinnin vaikutuksesta henkilöstön tuottavuuteen ja sitä kautta yrityksen tulokseen. Satapäinen yleisö on osallistunut keskusteluun eturivin asiantuntijoiden kanssa jo yhdeksässä seminaarissa. Yhdeksännessä seminaarissa 9.11.2016 keskusteltiin työelämän muutoksesta, digitalisaatiosta ja siitä, miten työhyvinvointi ja vaatimukset sen myötä muuttuvat.

Osallistu Tulosfoorumin keskusteluun Facebookissa, Twitterissä ja Linkedinissä.

Asiantuntijafoorumissa pureudutaan konkreettisesti henkilökunnan työhyvinvoinnin vaikutuksista yrityksen tulokseen? Foorumissa pohditaan miten tietoa voi käyttää päätöksenteon tukena yrityksille sopivalla, helpolla ja kustannustehokkaalla tavalla? Uusien työkalujen avulla yhdistellään ja analysoidaan yrityksen eri tietolähteistä kertyvää informaatiota. Tutkitaan miten henkilöstöön liittyviä liiketoimintariskejä, kuten ennenaikaisia eläköitymisiä, pitkiä sairauslomia, työuupumusta ja ilmapiiriongelmia voidaan paremmin ennakoida.